מדד המחירים יולי 23 – החדשות הטובות הפכו למגמה

385
מתן שטרית
5 דקות

מדד המחירים לצרכן בחודש יולי – החדשות הטובות הפכו למגמה, אך לא להתרגש יותר מידי מהירידה החדה בקצב השנתי מכיוון שמדובר בירידה זמנית.

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי 2023 ב-0.3% (צפי 0.4%) ומדד הליבה עלה ב-0.2%. האינפלציה השנתית ירדה מ-4.2% ל-3.3%, אך לא להתרגש יותר מידי שכן מדובר בהשפעת קצה (בחודש יולי 22 נרשמה עלייה חודשית של 1.1%) – לפי התחזית כבר בחודש הבא נראה האצה מחודשת לכיוון ה-4.0%. אינפלציית הליבה ירדה גם היא בקצב השנתי מ-4.5% ל-3.6%.

בגזרת ענפי המשק, הכוחות הדיפלציוניים ממשיכים להתרחב בצד המוצרים עם ירידה חודשית של 0.4% והקצב השנתי התכווץ ב-0.8% לעומת עלייה של 0.3% בחודש הקודם. בצד השירותים, נרשמה עלייה חודשית של 0.2% והקצב השנתי ירד מ-5.5% ל-4.8%.

השיפור נמשך גם בחתכים השונים עליהם בנק ישראל מסתכל – בחישוב שערכנו על "עומק האינפלציה" עולה כי משקל הסעיפים במדד שמעל יעד המחירים (על בסיס 116 תתי סעיפים) רד מ-61.8% ל-60.6% ומשקל הסעיפים שמתחת ליעד המחירים עלה מ-17.6% לכ-28.5%. כמו כן, בחתכי הזמן השונים נרשם גם כן שיפור כאשר ב-3 חודשים האחרונים האינפלציה רשמה עלייה של 1.6% (במונחים שנתיים מנוכה עונתיות) וב-4 חודשים האחרונים עלייה של 2.6% בדומה לחודש הקודם (במונחים שנתיים).

ברמת הסעיפים – בלטו לחיוב ירקות ופירות שעלו ב-3.4%, דיור ותחבורה שעלו כל אחד ב-0.7%, תחזוקת הדירה שעלה ב-0.6% ומזון שעלה ב-0.4%. לעומת זאת, ירידות מחירים בולטות נרשמו בהלבשה והנעלה שירדו ב-4.8%, ריהוט וציוד לבית ותקשורת שירדו כל אחד ב-1.2%.

כאמור, סעיף הדיור רשם עלייה של 0.7%, אך הקצב השנתי ירד מ-6.9% 6.3%. מהנתונים עולה כי עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 3.8% ועבור השוכרים החדשים (תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 9.0%.

עוד בגזרת הדיור – מחירי הדיור שנמדדים מחוץ למדד המחירים לצרכן רשמו ירידה של 0.2% עבור עסקאות שבוצעו באפריל-מאי. מהנתונים עולה כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.6% כאשר מחירי הדירות החדשות בניכוי מחיר למשתכן רשמו ירידה של 0.3%. בנוסף, מדד תשומות הבנייה למגורים ירד ב-0.2%, ובמהלך השנה האחרונה עלה ב-1.5%.

התורם המרכזי היום למדד שאחראי על כ-1.6 נ"א מתוך ה-3.3% הוא סעיף הדיור שצפוי להתמתן במבט קדימה לאור הקיפאון בשוק הנדל"ן למגורים. כפי שניתן לראות בתרשים מטה, מגמת מחירי הדיור מקדימה בכשנה את סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן, ולכן אנו מעריכים כי נמשיך לראות התמתנות בסעיף זה.

שורה תחתונה, מדד המחירים בחודש יולי ממשיך לספק חדשות טובות כאשר אינפלציית השירותים ממשיכה להתמתן לצד שיפור ב"עומק האינפלציה" והתכנסות של חתכי הזמן הקצרים (במונחים שנתיים) ליעד המחירים. במילים אחרות, המדד תומך ביציבות הריבית בהחלטה הקרובה, אך הסיכון המרכזי כרגע הוא המטבע שנכון לכתיבת שורות אלה נסחר ברמה של 3.74 שקלים לדולר ומייצר "פחות עודף" של כ-16% כפי שבנק ישראל הגדיר (בהסתמך על רמתו הצפויה של המטבע על פי מודל המבוסס על השוק האמריקאי). להערכתנו, בנק ישראל יכול להרשות לעצמו "לסבול" את רמת המטבע הנוכחית ולהותיר את הריבית ללא שינוי, אך המטבע הוכיח שהוא מספיק תנודתי בחודשים האחרונים, כך שהכל יכול להיות עד החלטת הריבית הבאה, אך נדגיש שוב – אין ספק שמדד המחירים לצרכן תומך בשלב זה ביציבות הריבית.

מבחינת תמחור הריבית בשוק התלבור, התמחור חודש קדימה עומד על כ-4.85%, כך שהשוק נותן הסתברות של פחות מ-50% לעליית ריבית בהחלטה הקרובה. כמו כן, הריבית הטרמינלית מתומחרת ברמה של כ-4.94% ובמבט שנה קדימה בשוק התלבור מעריכים כי הריבית תעמוד על כ-4.70%. אנו מעריכים כי בסוף הרבעון הראשון-תחילת רבעון שני של 2024, בנק ישראל יתחיל לשנות את כיוון הריבית.

שתף את התוכן:

img