החלטת הריבית של בנק ישראל | 03/04/23

588
5 דקות
מתן שטרית

בהתאם לציפיות, בנק ישראל העלה את הריבית ב-25 נ"ב לרמה של 4.5% (ריבית פריים 6.0%). בבנק ישראל מציינים כי הגורמים המרכזיים שעמדו בבסיס ההחלטה להעלאת הריבית היו סביבת אינפלציה שממשיכה להיות גבוהה ובעלת מנעד רחב בסעיפים, פעילות כלכלית שמצויה ברמה גבוהה ושוק עבודה הדוק.

בבנק ישראל מציינים כי אמנם הפעילות ברמה גבוהה ושוק העבודה הדוק, אך ישנה התמתנות מסוימת במספר אינדיקאטורים. נזכיר כי מספר המשרות הפנויות רשמו ירידה לאחרונה, וכי קצב הגידול השנתי של מדדי פעילות הכלכלית מצביעים על התמתנות. עם זאת, בשל העובדה שהאינפלציה ממשיכה להיות רוחבית, הוועדה החליטה על העלאת ריבית נוספת.

בהקשר העולמי, בבנק ישראל מציינים כי האינפלציה במגמת התמתנות, אך מוסיפה להיות גבוהה ובפרט מדדי הליבה במדינות שונות המשיכו לעלות ומציינים שגם בעולם קצב העלאות הריבית התמתן. בנוגע לשקל, ציינו בבנק ישראל את התנודתיות הגבוהה שאפיינה את שער החליפין אך בסיכום התקופה השקל נחלש מול המטבעות המרכזיים.

במסגרת החלטת הריבית, חטיבת המחקר גם עדכנה את התחזיות שלה כאשר הפעם הם פרסמו שני תרחישים וזאת על רקע אי הוודאות הרבה הנובעת מתהליכי החקיקה הנוגעים למערכת המשפט.

על פי בנק ישראל, בתרחיש בו פרמיית הסיכון של ישראל עולה אך האפקט שלה מתפוגג מהר יחסית, התוצר צפוי להיפגע ב-0.8% בכל שנה. לעומת זאת, בתרחיש בו הזעזוע נתפס כפרמננטי יותר, הפגיעה על פי מודל בנק ישראל משמעותית הרבה יותר ועומדת על 2.8% בממוצע בשנה בשלושת השנים הקרובות. על פי בנק ישראל, בתרחישי קיצון אלו השקל ייחלש משמעותית, מה שיגביר את הלחצים האינפלציוניים בישראל וייאלץ את הריבית להיות גבוהה יותר ביחס לתרחיש הבסיס.

בתרחיש "הרגיל" תחזית הצמיחה של בנק ישראל ל-2023 עודכנה מטה מ-2.8% ל-2.5% על רקע עדכון כלפי מטב בצריכה, השקעות וצריכה ציבורית. בנוסף תחזית היבוא עודכנה מטה. התחזית ל-2024 נותרה יציבה ברמה של 3.5%.

תחזית האינפלציה ל-2023 עודכנה משמעותית כלפי מעלה מ-3.0% ל-3.9% והתחזית ל-2024 עודכנה מעלה מ-2.0% ל-2.3%. מבחינת תחזיות הריבית, זו כעת צפויה לעמוד על פי בנק ישראל על 4.75% בממוצע ברבעון הראשון של 2024.

שורה תחתונה, אין הפתעות של ממש בהחלטה הנוכחית שכן השווקים והחזאים כבר תמחרו את מתווה הריבית שבנק ישראל פרסם בתחזית.

שתף את התוכן:

img